Bimkiewicz Legal

Nasz zespół

Adwokat Piotr Bimkiewicz

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktorant na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską w przedmiocie tzw. „przestępstw fakturowych”. Specjalizuje się w prawie karnym i szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców bądź organów spółek za ich zobowiązania.

Prowadzi szereg postępowań karnych i cywilnych. Doświadczenie zdobywał zarówno w niewielkich kancelariach adwokackich, jak również w renomowanych kancelariach prawnych oraz działach doradztwa podatkowego z tzw. Wielkiej Czwórki, w których doradzał dużym podmiotom gospodarczym oraz reprezentował klientów w sprawach karnych, cywilnych (w tym rozwodowych) oraz wielomilionowych sporach gospodarczych.

Jest częstym gościem Polskiego Radia, na falach którego na bieżąco komentuje zmiany zachodzące w przepisach prawnych.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Karolina Sotkiewicz

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez ten uniwersytet. Specjalizuje się w prawie cywilnym i szeroko pojętym prawie gospodarczym, w tym budowalnym, a także prawie rodzinnym.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw gospodarczych oraz wielowątkowych spraw rodzinnych. Interesuje się prawem budowlanym oraz prowadzi stałe doradztwo dla spółek, w tym z branży tytoniowej.

Biegle włada językiem angielskim.

Adwokat Anna Adamczak

Członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, karnym oraz ubezpieczeniowym.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, rodzinnych oraz cywilnych. Wielokrotnie reprezentowała swoich klientów w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Biegle włada językiem angielskim.

Kontakt

Skontaktuj się