Bimkiewicz Legal

Specjalizacje

Sprawy Rodzinne i Rozwodowe

Jedną najważniejszych specjalizacji w naszej kancelarii są sprawy rodzinne, w tym rozwodowe. Każdy adwokat z naszej kancelarii podchodzi do problemów Klienta w pełni profesjonalnie, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu obowiązującej nas tajemnicy adwokackiej.

Czytaj więcej »

Sprawy Karne i Prawo Karne

Nasza kancelaria oferuje usługi związane ze sprawami karnymi dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego:

  • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
  • postępowanie przygotowawcze (śledztwa i dochodzenia),
  • postępowanie sądowe (wszystkich instancji),
  • postępowanie wykonawcze.

Czytaj więcej »

Postępowania sądowe

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sporach wynikłych w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych, a także spraw z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, opieka nad dziećmi, podziały majątku). Odnosiliśmy sukcesy w sprawach gospodarczych, w tym związanych z uwolnieniem członków zarządu spółek od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz cywilnoprawne.

Czytaj więcej »

Doradztwo dla biznesu

Nasza kancelaria oferuje usługi stałego doradztwa dla przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Zawsze staramy się dostosować nasze usługi do rodzaju prowadzonej działalności i proponować rozwiązania niosące możliwie najmniejsze ryzyko.

Czytaj więcej »

Kontakt

Skontaktuj się