Bimkiewicz Legal

Doradztwo dla biznesu

Nasza kancelaria oferuje usługi stałego doradztwa dla przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Zawsze staramy się dostosować nasze usługi do rodzaju prowadzonej działalności i proponować rozwiązania niosące możliwie najmniejsze ryzyko.

Prawo spółek - restrukturyzacje, upadłości

Staramy się doradzać naszym klientom już od początku pomysłu na stworzenie biznesu, pomagając przy wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności. Posiadamy doświadczenie w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, poczynając od małych jednoosobowych działalności gospodarczych, a kończąc na spółkach kapitałowych, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialności i spółce akcyjnej. Doradzaliśmy w procesach przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także w zakresie łączenia i podziałów spółek.

Niejednokrotnie braliśmy udział w procesach restrukturyzacyjnych spółek, jak również z pozytywnym efektem przeprowadzaliśmy postępowania upadłościowe.

Prawo podatkowe

Mając na względzie, iż większość decyzji biznesowych w dzisiejszych warunkach rynkowych dokonywana jest po przeanalizowaniu ryzyk podatkowych, w naszej pracy kładziemy nacisk na zabezpieczenie wszelkich transakcji od tej właśnie strony. Pomimo tego, że nie boimy się wyzwań, naszym celem jest zminimalizowanie ryzyka ponoszonego przez naszych klientów.

W zakresie praktyki podatkowej:

  • dokonujemy audytów podatkowych;
  • sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych;
  • reprezentujemy klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej, a także występujemy przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • prowadzimy stałe doradztwo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem struktur optymalizacyjnych.

Prawo nieruchomości

Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne nieruchomości w celu ograniczenia ryzyka prawnego danej transakcji. Opiniujemy plany zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz innymi ustawami. Doradzamy w negocjacjach dotyczących nabycia nieruchomości, w postępowaniach przetargowych, a także w razie konieczności uzyskania dodatkowego finansowania.

Prawo zamówień publicznych

Nasze usługi obejmują zarówno doradztwo na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.

W ramach powyższej praktyki zajmujemy się: weryfikacją dokumentacji postępowania, opracowaniem dokumentów niezbędnych do prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, przygotowanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów krajowych i unijnych, analizę zgodności zamówień publicznych realizowanych ze środków unijnych z właściwymi przepisami prawa krajowego, opiniowanie prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, a także udział w postępowaniach odwoławczych.

Prawo i postępowanie administracyjne

Doradzamy klientom w realizacji planów budowlanych, co obejmuje analizę istniejących zapisów planów miejscowych pod kątem możliwości realizacji planowanej inwestycji, jak i reprezentowanie w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kontakt

Skontaktuj się