Bimkiewicz Legal

Postępowania sądowe

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich sporach wynikłych w związku z prowadzoną przez nich działalnością. Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw karnych, a także spraw z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy rozwodowe, opieka nad dziećmi, podziały majątku). Odnosiliśmy sukcesy w sprawach gospodarczych, w tym związanych z uwolnieniem członków zarządu spółek od odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz cywilnoprawne.

Rozwody i sprawy rodzinne - prowadzenie spraw, reprezentowanie

Jedną najważniejszych specjalizacji w naszej kancelarii są sprawy rodzinne, w tym rozwodowe. Każdy adwokat z naszej kancelarii podchodzi do problemów Klienta w pełni profesjonalnie, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu obowiązującej nas tajemnicy adwokackiej.

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszystkich czynności prawnych, które zmierzają do stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania, ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz ustalenia jego miejsca pobytu.

Zapewniamy:

  • kompleksowe doradztwo w sprawach rozwodowych,
  • reprezentację w postępowaniach sądowych,
  • profesjonalną reprezentację w sprawach rozwodowych z orzekaniem oraz bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego,
  • prowadzenie spraw alimentacyjnych i dotyczących opieki nad dziećmi,
  • reprezentację w sprawach o podział majątku wspólnego.

Prawo karne, skarbowe i gospodarcze - kompleksowa pomoc prawna

Posiadamy doświadczenie w obronie Klientów w sprawach karnych oraz karnych skarbowych, prowadzonych na obszarze całej Polski (Warszawa, Białystok, Katowice i inne).

Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy reprezentując Klientów m. in. w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych (także o charakterze zbrojnym), przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami i papierosami, rozbojami oraz wieloma innymi.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego:

  • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
  • postępowanie przygotowawcze (śledztwa i dochodzenia),
  • postępowanie sądowe (wszystkich instancji),
  • postępowanie wykonawcze.

Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia kreatywnej księgowości, a także dokonywaniem wszelkich działań na szkodę spółek. Dzięki stałej współpracy z biurem księgowym, możemy na bieżąco analizować dokumenty księgowe, które zostały zakwestionowane przez organy kontroli, bądź organy ścigania już na etapie postępowania przygotowawczego. Posiadamy także doświadczenie w reprezentacji klientów oskarżonych o dokonywanie fikcyjnych transakcji bądź posługujących się dokumentami (w tym fakturami VAT) uznawanymi za sfałszowane.

Kontakt

Skontaktuj się